Do sv có sự cố. BQT sẽ bảo trì máy chủ. Mọi thông tin sẽ thông báo sau nhé.